Dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató

2019/20 tanév rendje

Hit és erkölcstan oktatás nyilatkozata

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az országos kompetenciamérések eredményei

C pont Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat által adható kedvezmények

Felvétel

Házirend

Iskolai osztályok száma és létszámok

NOKS száma,munkakör,iskolai végzettség

Osztályozó vizsga, A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata másolata

Pedagógiai Program

Pedagógusok végzettsége

Munkaterv, munkarend

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

Szervezeti és működési szabályzat

Szakmai Alapdokumentum