Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Beiratkozás

 AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2022/2023. TANÉVBEN

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT 

DÖMSÖD

Köznevelési intézmény:

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola 2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.

Felvételi körzet: Dömsöd nagyközség közigazgatási területe 

 

 FELVÉTELI LEHETŐSÉG AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA

• Iskolánk azokat a tanköteles tanulókat köteles felvenni, átvenni, akiknek lakóhelye, tartózkodási helye településünkön van.

• Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató dönt.

• Más településről jelentkező tanulót az igazgató nem köteles felvenni.

• Más intézményből érkező tanuló különbözeti vizsgát köteles tenni azokból a tantárgyakból, amelyeket a bizonyítványa alapján nem tanult, vagy bizonyíthatóan lényeges lemaradásban van az évfolyamára előírt tantárgy tananyagához képest. A felkészítésről a szülő köteles gondoskodni. Ha a tanuló az előírt időben (max. két hónap) a különbözeti vizsgán nem felel meg, akkor tanulmányait évismétléssel, vagy év közben az alacsonyabb évfolyamban folytathatja.

• A külföldről érkező tanuló felvételét az igazgató különbözeti vizsga letételéhez kötheti. A külföldről érkező tanuló bizonyítványának elismeréséről a mindenkori érvényes jogszabályok figyelembe vételével az igazgató dönt.

Első osztályosok beíratása: Beiskolázási körzet: Dömsöd Nagyközség közigazgatási területe
A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a kormányhivatal által meghatározott időszakban
kell beíratni.

Beiratkozásra meghatározott idő a 2020/21. tanévre: A Kormányhivatal által
meghatározott időszakban. Tájékoztatás az időpont ismeretében a helyben szokásos módon.
Helye: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.

 

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020