Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Aktuális információk

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy megnyílt a tanköteles korú gyermekek általános iskolai tanulmányai megkezdésének egy évvel történő elhalasztására vonatkozó kérelmek benyújtására szolgáló felület.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankothal_kapcs_kerelmek/

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet benyújtani.

Tájékoztatás

Tisztelt dömsödi Lakosok!

A mai naptól lehetőség van a használt sütőolaj és zsíradék leadására a dömsödi iskola Széchenyi úti épületének bejáratánál.

A használt sütőolajat és zsíradékot az eredeti csomagolásban, vagy más nem törékeny üvegben helyezzék a kapu mellett lévő sárga gyűjtőedénybe az iskola nyitvatartási idejében (07-16 óráig)!

Diákjaink környezettudatosságra nevelése fő pedagógiai célunk, ezzel a kezdeményezéssel mutassunk minél többen jó példát!

Védjük környezetünket!

Iskolavezetés

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 

Mint Ön előtt is ismeretes a tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 23-án (szombat) 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 28-án (csütörtök) 14 órától

 

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal honlapján elérhető az emberi erőforrások miniszterének 16/2020. (XII.04.) EMMI határozata, amely a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szól.

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/16_2020_EMMI_hatarozat_kozepfoko_isk_felveteli.pdf

 

Kiemelném, hogy az EMMI határozat további pótnap biztosításáról is rendelkezik, melynek időpontja 2021. február 5. (péntek) 14 óra /A pótnapra történő jelentkezés eljárásrendjét,  határidejét részletezi a határozat./

 

Kérem, hogy a korábban megküldött tájékoztatások mellett a  fentiekről az iskola legyen kedves tájékoztatást adni honlapján, illetve a KRÉTA felületen keresztül az érintettek felé!

 

A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések szintén elérhetők az OH honlapján.

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/egeszsegugyi_ajanlasok_20201021.pdf

 

Üdvözlettel és köszönettel:

Oktatási Hivatal

Beiskolázási tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét 2021. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról – a szülő kérelme alapján – 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt. A szülői kérelem benyújtására az iskolakezdés évében, január 15-éig van lehetőség. Abban az esetben, ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

 

A kérelem benyújtására vonatkozó részletes tájékoztatás a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa oldalon található

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

Számos megkeresés érkezik intézményünkhöz folyamatosan, hogy a szülő kivenné a gyereket az iskolából, mert fél, hogy elkapja a vírust. Otthon maradnának a járvány elmúlásáig.

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Az iskola az érvényes jogszabályoknak megfelelően működik. Az oktatásban való részvétel minden tanuló joga és egyben kötelessége is.
Amennyiben a tanuló hiányzik, a hiányzást igazolni kell. Ha ez nem történik meg, a hiányzás igazolatlan, mellyel kapcsolatban az iskolát jelentési kötelezettség terheli a Gyermekjóléti Szolgálat, a gyámügy és a kormányhivatal hatósági osztálya felé, ezt követően ők indítanak eljárást az ügyben.

Amennyiben a tanuló hiányzik, a tananyagot pótolnia kell.

Amennyiben a 250 órát meghaladja a tanuló hiányzása vagy az értékeléshez nincs megfelelő számú érdemjegye, a szülőnek számolnia kell azzal is, hogy a gyermekének osztályozó vizsgát kell tennie.

Az iskola működési rendjére vonatkozó tájékoztatás

Az iskola a hatályos jogszabályok, rendeletek előírásai szerint működik. Az intézmények ezek alapján készítik el az alapdokumentumaikat, valamint az eljárásrendeket.
Az intézményvezetőnek nem jogköre a működési rend megváltoztatása, az iskola bezárása, a tantermen kívüli oktatás elrendelése.
Ezeket az illetékes hatóságok rendelik el. A fent említett törvényi szabályozókon kívül a miniszter által kiadott eljárásrendek, rendkívüli intézkedések írják elő a végrehajtandó intézkedéseket, mint például a digitális oktatás bevezetése.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne keltsen pánikot, ne terjesszen álhíreket egyes kollégák, vagy tanulók fertőzöttségéről!
Amennyiben igazoltan fertőzött valaki, az intézmény, a fenntartó és az érintett hatóságok minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020