Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Aktuális információk

Tanévzáró

Tanévzáró ünnepélyünk a 2020/2021 tanévben:

2021.06.17-én 17 órakor a felsősöknek a Széchenyi úti iskolában,

2021.06.17-én 18 órakor az alsósoknak az OMK-ban.

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

A Kormány 177/2021. (IV.15.) Korm. rendelete kimondja, hogy „2021. április 19. napjától az általános iskolák 1-4 évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.” Az oktatás a továbbiakban jelenléti formában történik. A felső tagozaton továbbra is marad a tantermen kívüli, digitális munkarend.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ értelmében a szülő kérvényezheti a vírushelyzetre való tekintettel alsós gyermeke távolmaradását a jelenléti oktatásról. Ezt a kérvényt az intézményvezetőnek címezve kérjük a KRÉTA e-napló, e- Ügyintézés felületére feltölteni 2021. 04.18-ig!

Dömsöd, 2021. 04. 16.

Ácsné Jaksa Szilvia

intézményvezető

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020