Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

Gyermekfelügyelet és étkezés 

Felügyelet:

a digitális oktatás idejére lehetőség van felügyletet igényelni az alábbi elérhetőségeken:

email: titkarsag@domsodiskola.hu
telefon: (30)454-3279; (30)254-1539

Étkezés:

igénylése: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

Tel.: (24)523-137

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus járvány terjedése miatt, a Kormány a 1102/2020. számú határozatában, az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása. Tanítani és tanulni kell, és nagyon fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak és tanuljanak. Az új munkarendben a tanulók részére oktatási céllal az intézmény látogatása tilos! A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában fog történni.

Tájékoztatom a gyermekfelügyeletet igénylő szülőket, hogy csak azon szülők számára biztosított elsősorban a lehetőség, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom továbbá a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. Az intézmény nem kerül bezárásra, viszont semmilyen foglalkozást, rendezvényt nem lehet tartani.

Az intézményvezető és helyettesei, valamint az új munkarend megszervezése érdekében helyben ellátandó feladattal megbízottak az intézmény Széchenyi úti telephelyén végzik tevékenységüket.

Kérjük a szülőket, hogy az intézménnyel kizárólag a közismert elérhetőségeken tartsák a kapcsolatot!

e-mail: titkarsag@domsodiskola.hu

telefon: 30/454-3279; 30/254-1539

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Aki ebédet igényel, jelezze az iskolának, illetve az önkormányzat felé erre vonatkozó igényét!

Pszichológus is elérhető a tanulók, pedagógusok és a szülők számára egyaránt az új munkarend idején.

Iskolapszichológus: Biricz Márta Enikő

Elérhetősége: 70/420-4955

Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd: 10.00 – 15.00

Csütörtök: 12.00 – 15.00

E- mail: biriczm@gmail.com

 

Továbbra is folyik iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatása.

A sajátos nevelési igényű tanulóink fejlesztése is folytatódik gyógypedagógusaink segítségével.

A KRÉTA rendszert továbbra is használjuk az alábbi ADMINISZTRÁCIÓS FELADATOK elvégzésére.

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát beírjuk a “Házi feladatok” felületre, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is megjelenítjük, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat.

A tanulókkal és szülőkkel történő kommunikációra, kapcsolattartásra intézményünk elsődleges csatornaként a KRÉTA e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használja, de nem kizárólagos jelleggel. A fontosabb információkat az intézmény honlapján is megosztjuk.

Amennyiben a szülőknek problémái adódnak a KRÉTA rendszerbe történő belépéssel azt a titkarsag@domsodiskola.hu e-mail címen jelenthetik be.

Az új munkarend továbbra is a KRÉTA rendszerben feltöltött órarendek alkalmazásával valósul meg mind a tanuló, mind a pedagógusok számára. Diákjaink azonban a tananyagot tömbösített formában kapják meg a helyi tanrendben foglaltak szerint. Minden pedagógus arra fog törekedni, hogy a tanulóknak adott feladat elvégezhető legyen, mert a gyermekek életében is új a digitális eszközökkel történő tanulás, házi feladat készítés. A beküldési határidők megfelelő időt fognak biztosítani a feladatok elkészítésére.

A digitális távoktatáshoz intézményünk kétféle, egységes platformot használ, a KRÉTA rendszert és a Google Classroomot. Ezen a két felületen történik a tananyagok továbbítása. Visszaküldésre inkább a Classroom használatát javasoljuk.

Kizárólag azoknál a tanulóknál támogatott a fenti rendszertől és alkalmazástól eltérő, más alkalmazások használata, valamint az analóg megoldások előtérbe helyezése, akiknek a speciális helyzetüknél fogva nem állnak rendelkezésükre azok az eszközök, illetve az internetszolgáltatás, amelyekkel be tudnak kapcsolódni a digitális oktatásba. Ezeket a tanulókat az osztályfőnökök felmérték, számukra minden pénteken papíralapon biztosítjuk a szaktanárok/tanítók által összegyűjtött tananyagot a Széchenyi úti iskola bejáratánál elhelyezett ládikóban. Fontos, hogy ők se maradjanak le a tanulásban!

Pedagógiai Programunk alapján tanulóink előrehaladását, tanulmányi munkáját rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell a digitális munkarend alatt is. A tanulók ellenőrzése történhet online tesztekkel, PPT-k készítésével, házi dolgozat íratásával, beküldendő írásbeli feladatokkal, online szóbeli feleletekkel, projektmunka elvégzésével. Az ellenőrzés típusáról a pedagógus dönt. Az érdemjeggyel történő értékelést, a pedagógusnak előre jeleznie kell a diákok felé. A diáknak az előre jelzett dolgozatokra fel kell készülnie, meg kell oldania a feladatokat, és be kell küldenie a pedagógus által meghatározott időpontra. A pedagógus a megíratott számonkérést egy héten belül kijavítja, az érdemjegyet pedig a KRÉTA rendszer naplójába feltölti. Amennyiben megoldható, a digitális rendszeren keresztül, a javított dolgozatot visszaküldi a diáknak.

Kérjük a szülőket, hogy segítsenek gyermekeiknek az otthoni munkarend és időrend kialakításában.

Kérek mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon a családjára, vigyázzunk egymásra!

Ácsné Jaksa Szilvia

Intézményvezető

Pályázatok

Fenntartó

Alapítvány

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola © 2020