Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!

Számos megkeresés érkezik intézményünkhöz folyamatosan, hogy a szülő kivenné a gyereket az iskolából, mert fél, hogy elkapja a vírust. Otthon maradnának a járvány elmúlásáig.

Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Az iskola az érvényes jogszabályoknak megfelelően működik. Az oktatásban való részvétel minden tanuló joga és egyben kötelessége is.
Amennyiben a tanuló hiányzik, a hiányzást igazolni kell. Ha ez nem történik meg, a hiányzás igazolatlan, mellyel kapcsolatban az iskolát jelentési kötelezettség terheli a Gyermekjóléti Szolgálat, a gyámügy és a kormányhivatal hatósági osztálya felé, ezt követően ők indítanak eljárást az ügyben.

Amennyiben a tanuló hiányzik, a tananyagot pótolnia kell.

Amennyiben a 250 órát meghaladja a tanuló hiányzása vagy az értékeléshez nincs megfelelő számú érdemjegye, a szülőnek számolnia kell azzal is, hogy a gyermekének osztályozó vizsgát kell tennie.

Az iskola működési rendjére vonatkozó tájékoztatás

Az iskola a hatályos jogszabályok, rendeletek előírásai szerint működik. Az intézmények ezek alapján készítik el az alapdokumentumaikat, valamint az eljárásrendeket.
Az intézményvezetőnek nem jogköre a működési rend megváltoztatása, az iskola bezárása, a tantermen kívüli oktatás elrendelése.
Ezeket az illetékes hatóságok rendelik el. A fent említett törvényi szabályozókon kívül a miniszter által kiadott eljárásrendek, rendkívüli intézkedések írják elő a végrehajtandó intézkedéseket, mint például a digitális oktatás bevezetése.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ne keltsen pánikot, ne terjesszen álhíreket egyes kollégák, vagy tanulók fertőzöttségéről!
Amennyiben igazoltan fertőzött valaki, az intézmény, a fenntartó és az érintett hatóságok minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés