Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők!

 

A Dabi Református Egyház nevében szeretettel hívom leendő elsőseinket a hittanóráinkra.

Szerintem az Úr Jézus Krisztusban való hit a földi túlélés, és a mennyei örökélet legfontosabb eszköze.

Adjuk meg ezt a drága lehetőséget szeretteinknek.

 

Tisztelettel:

Balogh László Levente, dabi református lelkipásztor

 

 

TISZTELT SZÜLŐK!

 

Ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a következő tanévre szóló

etika valamint hit-és erkölcstan közötti választást.

Miért is jó Önöknek, ha gyermekük számára a RÓMAI KATOLIKUS HIT-ÉS ERKÖLCSTAN tanórát választják?

 

A tananyag középpontjában Jézus Krisztus élete és tanítása áll. Végig tekinti az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével. Ezeken az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet. Legfőképp elsajátítják a keresztény hit alapvető tanítását: Isten szeret, megbocsájt és örök életre hív!

 

Segítséget kapnak a valódi és a múló értékek közötti eligazodásban. Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az hitünk tanításán keresztül: Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egyedüli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség? …..Így megnyílik a szemük és észreveszik gondoskodó Isten szeretetét az életükben és a világban. Elkezdik értékelni az életet annak minden örömével és nehézségével. Ezeket az ismereteket sok játékkal, változatos módszerekkel sajátíthatják el. Mindössze egy füzet szükséges hozzá.

 

A hit-és erkölcstan óra a diákok órarendjébe bekerül az erkölcstannal azonos időpontban, heti 1 órában. A hit-és erkölcstanra ugyan azok a szabályok érvényesek, mint a többi tárgyra (a hiányzásokat igazolni kell, a tantárgy az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint kerül értékelésre az erkölcstannal megegyező módon stb.).

 

Minden gyermeket szeretettel várunk! Elsősorban a katolikus gyökerekkel rendelkezőket! Ám nem feltétel az Egyházhoz tartozás vagy megkeresztelt legyen a kisdiák. A szentségi felkészítés a plébánián külön zajlik!

Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!

                                    Kiss Csilla és Fazekas Gábor, hitoktatók