Oldal kiválasztása

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni, 8-19 óráig.

 Iskolánkban (Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola) 2022. április 11-12-13. napokon,

8 – 15 óráig az alábbi telefonszámon kell időpontot kérni a beiratkozásra: 06-30/254-1539

 Létrehoztunk egy csoportot is – „Beiratkozás 2022-2023. tanév” – melybe kérhetik felvételüket a szülők; itt informálódhatnak és tájékoztatást kérhetnek.  Minden gyerektől csak az egyik szülő jelentkezését várjuk.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek továbbá az egyéni munkarenddel és a külföldre távozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatók is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Beiratkozási közlemény 2022 SZSZMTK